TOP

Νέα έκδοση server/client (έκδοση beta)

 

 

Στις νέες εκδόσεις, προστέθηκαν:

 

- Δυνατότητα δημιουργίας συνταγών ετοίμων ειδών, με απεριόριστα ημιέτοιμα συστατικά / α’ ύλες,

 

- Απογραφή με βάση είτε την συνταγή όταν υπάρχει, είτε ειδική μονάδα μέτρησης,

 

- Παρακολούθηση αγορών α’ υλών, δαπανών, καθώς και αξιογράφων,

 

- Παραγγελία (και Online) από συμβεβλημένες επιχειρήσεις προμήθειας, α υλών. Απαιραίτητη η εγγαφή των επιχειρήσεων στην περιοχή προμηθευτών της εφαρμογής,

- Αναφορές λογιστικής διαχείρισης,

 

- Δυνατότητα σύνδεσης ΚΑΙ της έκδοσης server για Andoird, με φορολογικούς μηχανισμούς,

 

- Νέα οθόνη διαχείρισης των φορμών εκτύπωσης παραγγελίας, απόδειξης και τιμολογίου,

 

 

 

Όλα τα παραπάνω είναι στην beta έκδοση, στην περιοχή μελών, ενώ η οριστική έκδοση θα “ανέβει” στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

 

Read More
TOP

WOS4ANDROID VISUAL PRINTER

Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή, που λειτουργεί ως εικονικός εκτυπωτής παραγγελιών.

Έτσι, αντί να χρησιμοποιούμε κάποιο θερμικό εκτυπωτή, μπορούμε να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε συσκευή Android, για απεικόνιση των παραγγελιών, tablets και smartphones.

Mειώνουμε μ’ αυτό τον τρόπο το κόστος της αγοράς, αφού τα tablets είναι πολύ φθηνότερα των θερμικών εκτυπωτών, ενώ παράλληλα εξαλείφουμε την χρήση θερμικού χαρτιού, που είναι ένα επιπλέον καθημερινό κόστος.

 

Read More
TOP

Έκδοση 58: Υποστήριξη ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών

Με τη νέα έκδοση μπορούμε να συνδέσουμε την εφαρμογή με οποιαδήποτε ταμειακή μηχανή (είτε δικτυακή, είτε σειριακή – με παρουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή) ή φορολογικό μηχανισμό.

Οδηγίες εγκατάστασης εδώ: regUtilManual.

 

 

Read More
TOP

Εκτύπωση παραγγελίας κατά την πληρωμή και διαχειριστής εκτυπώσεων

Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της παραγγελίας του πελάτη κατά την πληρωμή (ανοικτός λογαριασμός). Η δυνατότητα είναι προαιρετική κατά την πληρωμή, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και υποχρεωτική μέσα από την οθόνη ρυθμίσεων.

 

Προστέθηκε, επίσης, διαχειριστής εκτυπώσεων: Στις περιπτώσεις όπου η εκτύπωση μιας αναφοράς αποτυγχάνει (π.χ. εάν το τερματικό μας βρεθεί εκτός δικτύου), μπορούμε να μεταβούμε στην οθόνη εκκρεμών εκτυπώσεων, και να δοκιμάσουμε την επανεκτύπωση.

 

Read More
TOP

Νέα έκδοση: Online παρακολούθηση και διαχείριση καταστημάτων

Η νέα έκδοση αποσκοπεί στο να κάνει πιο εύκολη την διαχείριση καταστημάτων εξ αποστάσεως. Έτσι, μπορούμε πλέον να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, με άνοιγμα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η οποία μπορεί να βρίσκεται είτε στον κόμβο μας, είτε σε εξωτερικό εξυπηρετητή. Τα τερματικά δεν κρατούν καμιά πληροφορία – όλες οι παραγγελίες και λοιπές διεργασίες αποστέλλονται στην διαδικτυακή μας βάση δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε μερικές βασικές λειτουργίες της νέας εφαρμογής στην σελίδα: http://www.logismic.biz/wosmysqldemo.

Για κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό 1.

Read More
TOP

Έκδοση Server 3.13.04.01

Η νέα έκδοση επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση ή/και ανάγνωση έως και 200 ανοικτών παραγγελιών ανά τραπέζι και ανά χρήστη.

 

Read More
TOP

Έκδοση 3.13.3.30 blt50

Προστέθηκε η λειτουργία αποστολής αλλαγών τιμοκαταλόγου (πίνακας ειδών), από το τερματικό επεξεργασίας, προς τα υπόλοιπα. Έτσι, δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε μαζική αντικατάσταση της βάσης δεδομένων (π.χ. με χρήση bluetooth), ούτε να κάνουμε τις ίδιες ακριβώς αλλαγές χειροκίνητα σε κάθε τερματικό χωριστά.

send_items

Read More
TOP

Νέα έκδοση: 3.13.03.19

Προστέθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα τερματικά, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η μεταφορά δεδομένων, όπως η απογραφή αποθήκης, ο τιμοκατάλογος ειδών, ο πίνακας χρηστών, και η διαμόρφωση χώρων.

Προστέθηκε η προαιρετική χρήση α/α παραγγελίας αντί ημερομηνίας/ώρας, καθώς και δυνατότητα χρήσης κωδικού πρόσβασης για κέρασμα ειδών.

 

 

 

Read More
TOP

Nέα έκδοση Server: 3.13.02.04

Η νέα έκδοση κάνει χρήση ασύγχρονων ροών διαφοροποιημένων από τις αντίστοιχες θύρες, ενώ προστέθηκε και μηχανισμός ασύγχρονης ανάγνωσης/εγγραφής στην βάση δεδομένων. Έτσι, ο νέος server μπορεί να διαχειριστεί ταυτοχρόνως 100 προεπιλεγμένα τερματικά. Φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε τέτοιο πλήθος, ωστόσο η ύπαρξη πολλών θυρών επιτρέπει σχεδόν 100% (το σχεδόν έχει να κάνει με εξωτερικούς της εφαρμογής παράγοντες) ασφάλεια κατά την ροή από τα όποια τερματικά πραγματικά χρησιμοποιούμε.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή, έχει να κάνει ευρύτερα με τον τρόπο διαχείρισης των ροών, με ανασχεδιασμό των νημάτων επεξεργασίας. Η αλλαγή αυτή έγινε ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκδοση server και σε συσκευές μικρής μνήμης και λοιπών δυνατοτήτων. Έτσι, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την έκδοση standalone, προσθέτοντας τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης server (Μαζικές αναφορές και κλεισίματα βαρδιών, ενοποιημένη απογραφή, κοινοί τιμοκατάλογοι, εποπτεία όλων των τερματικών από μια συσκευή, κ.λπ.).

Read More
TOP

Nouvelle version en français

Je vous remercie beaucoup, monsieur KLAUS CHRISTL!

main_fr

admin_fr

Read More